Miljöpolicy

Nordic ska ständigt förbättra och förebygga verksamheten för en bättre miljö genom ökad medvetenhet och agerande hos anställda, leverantörer och kunder som:

 • Hur vi kan minska vår största miljöpåverkan från våra resurser på luft, mark och vatten.
 • Effektivare logistiklösningar.
 • Gällande lagar och krav.
 • Hur vi kan minska föroreningar.

Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljöpolicy innebär att varje anställd samt inhyrd i det dagliga arbetet visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt att vi:

 • Klarar de föreskrifter och normer som gäller.
 • Arbetsbereder alla uppdrag.
 • Riskanalyserar vid behov.
 • Bevakar vår arbetsmiljö så att nya risker minskar.
 • Trivs och utvecklas i vårt arbete.
 • Informerar personal och inhyrda så att kunduppdragen blir så skadefria som möjligt.
 • Inför nya kunduppdrag/projekt ska arbetsmiljö- och miljöaspekterna undersökas.

Åtgärder ska därefter vidtas, för att så långt det är rimligt, förebygga negativa effekter och minimera risker.

Policy för personligskyddsutrustning

All personal samt inhyrda på Nordic ska på våra arbetsplatser alltid använda:

 • Skyddsglasögon vid behov och/eller när kunden så kräver ( Skanska m.fl.)
 • Sko med tåhätta.
 • Hjälm på arbetsplatsen vid behov och/eller när kunden så kräver.
 • Varselkläder vid behov och/eller när kunden så kräver.
 • Sele vid klättring, höjdarbeten.
 • ID06-bricka samt ev övriga pass. ( SSG etc )
 • Mobiltelefonen tillgänglig ( så att du kommer åt den vid ev olycka.)
 • Kundens/arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.